Oferujemy dzierżawę kserokopiarki KOLOROWEJ Minolta Bizhub Cxxx -  xx kopii/min. z wydrukiem - praca w sieci, kolorowym skanerem,dwustronnym podajnikiem oryginałów / DADF-N1 /,duplexem,2 kasetami / 1000K / oraz podstawą  -  na poniższych zasadach:

 • Klient płaci za faktycznie wykonane strony:
 • Koszt jednej kopii w kolorze - 0,19 zł
 • Koszt jednej kopii czarno-bialej 0,039 zł

 Korzyści dla klienta:

 • nie inwestują Państwo środków na zakup urządzenia
 • jedyny koszty, jakie ponosicie to miesięczny abonament oraz 0,23 zł netto za kolor  / -  0,04 zł netto za cz-b 1 kopię A4

Nasze zobowiązania:

 • dostarczamy w pełni sprawne urządzenie na nasz koszt do siedziby klienta  /na terenie Trójmiasta/
 • w ramach dzierżawy wszystkie materiały ekploatacyjne i części dostarczamy po zgłoszeniu telefonicznym
 • bezpłatnie przeprowadzamy szkolenie w zakresie obsługi
   

Zobowiązania klienta:

 • podpisanie umowy dzierżawy
 • miesięczny abonament
 • limit miesięczny kopii

Zapewniamy transport, instalację oraz opiekę wykwalifikowanego serwisu w czasie trwania dzierżawy.

 

 

 Znalezione obrazy dla zapytania minolta bizhub C360

Broszura informacyjna